Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1992 | Advies werkgelegenheid minderheden

Advies werkgelegenheid minderheden

Adviesnr. 1992/04 - 20 maart 1992

De Sociaal-Ecomische Raad is unaniem van mening, dat de Wet op de Ondernemingsraden moet worden aangevuld met een artikel waarin staat dat de OR de inschakeling van etnische minderheden bevordert.

Download:Volledig advies (3400 kB)

De RBA's moeten ondernemingen kunnen verplichten informatie te geven over de positie van allochtone werknemers in hun bedrijf. Verder dient op zo kort mogelijke termijn duidelijkheid te komen over de vraag, of de door de Stichting van de Arbeid en het Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening (CBA) ontwikkelde methode om minderheden te registreren, juridisch aanvaardbaar is. Aldus het advies voorbereid door de ad hoc-Commissie Werkloosheid Minderheden.