Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1992 | Advies inzake artikel 1637i BW

Advies inzake artikel 1637i BW

Adviesnr. 1992/02 - 3 maart 1992

Advies inzake artikel 1637i BW (nietigheid arbeidsovereenkomst tussen echtgenoten).

Download:Volledig advies (681 kB)

De Commissie Arbeidswetgeving van de Sociaal-Economische Raad is met het kabinet van mening, dat artikel 1637i van het Burgerlijk Wetboek, waarin het verbod van een arbeidsovereenkomst tussen echtgenoten is vastgelegd, geschrapt moet worden. Het advies is voorbereid door de Werkgroep Herziening, uitgebracht aan de ministers Hirsch Ballin van Justitie en De Vries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.