Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1992 | Advies arbeidsvoorwaardenvorming in de g+g-sector

Advies arbeidsvoorwaardenvorming in de g+g-sector

Adviesnr. 1992/01 - 21 februari 1992

Advies betreffende het voorstel van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om artikel 10 van de Wet arbeidsvoorwaardenontwikkeling gepremieerde en gesubsidieerde sector (WAGGS) te wijzigen.

Download:Volledig advies (1932 kB)

Dit artikel maakt het thans voor de minister mogelijk om de in de deelsector van de g+g-sector geldende arbeidsvoorwaarden te bevriezen, het zogenoemde ultimum remedium. Daarnaast stelde de minister van SZW voor om bij budgetteringsovereenkomsten het ultimum remedium (artikel 11) te schrappen. De voorgestelde wijzigingen vloeien voort uit een standpuntbepaling van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) over het ultimum remedium. De Sociaal-Economische Raad is van mening, dat ingrijpen door de minister van SZW in de arbeidsvoorwaarden van de g&g-sector uitgesloten moet worden. In een toekomstig overheidsbeleid ten aanzien van de g&g-sector is volgens de SER geen plaats meer voor de WAGGS. Aldus een unaniem advies aan minister De Vries, voorbereid door de Ad hoc-Commissie Arbeidsvoorwaardenontwikkeling in de g+g-sector.