Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1992 | Advies inzake de Europese Vennootschap

Advies inzake de Europese Vennootschap

27 januari 1992

De commissie Harmonisatie Vennootschapsrecht is het eens met de introductie van een nieuwe rechtsvorm voor ondernemingen op Europees niveau in een Statuut van de Europese vennootschap (SE).

Download:Volledig advies (1720 kB)

Zij vindt echter dat de voorstellen van de Europese Commissie te veel verwijzen naar regels van de lidstaten.
Soms wordt de keuze uit een aantal varianten aan de lidstaten of aan de SE zelf gelaten. Bovendien is de medezeggenschap van werknemers onbevredigend geregeld, omdat de medezeggenschapsmodellen onderling te veel verschillen, aldus het advies van 27 januari 1992.