Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1991 | Advies arbeidsmarktbeleid voor de jaren negentig

Advies arbeidsmarktbeleid voor de jaren negentig

Adviesnr. 1991/17 - 12 juli 1991

Unaniem advies, voorbereid door de ad hoc commissie arbeidsmarktbeleid.
Gesteld wordt dat de tweekoppige problematiek - het tekort aan banen en moeilijk vervulbare vacatures - onder meer het voeren van een werkgelegenheidsbeleid op verschillende niveaus vereist (EG, landelijk, decentraal).

Download:Volledig advies (1727 kB)

De vervulling van langdurig openstaande vacatures verdient een hoge prioriteit.
Onderwijs en scholing zullen een belangrijke rol blijven vervullen in de voorkoming en oplossing van arbeidsmarktknelpunten. Voorts blijft het voeren van een doelgroepenbeleid geboden. De bijlage bevat een analyse van knelpunten en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.