Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1991 | Advies bestrijding seksuele intimidatie op de werkplek

Advies bestrijding seksuele intimidatie op de werkplek

Adviesnr. 1991/14 - 12 juli 1991

De raad is unaniem van mening dat het niet nodig is een nieuwe bepaling in de Arbowet op te nemen die de werkgever verplicht om een beleid te voeren gericht op een werkplek die vrij is van seksuele intimidatie.

Download:Volledig advies (3666 kB)

Deze zorgplicht van de werkgever ligt al besloten in artikel 3 van de Arbowet.
De raad meent dat het fundamentele goed van de integriteit van het lichaam in het geding is. De raad verzoekt de regering en parlement zich ten gunste van deze ruime interpretatie van artikel 3 uit te spreken.