Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1991 | Advies toerekening kosten infrastructuur wegvervoer EG

Advies toerekening kosten infrastructuur wegvervoer EG

Adviesnr. 1991/12 - 28 juni 1991

De SER Commissie Vervoersvraagstukken vindt het voorstel van de Europese Commissie om de kosten van de weginfrastructuur toe te rekenen aan de gebruikers onduidelijk en onvoldoende onderbouwd.

Download:Volledig advies (934 kB)

Daardoor zijn de gevolgen voor het bedrijfsleven onvoorspelbaar en onberekenbaar. De Commissie onderschrijft dat de verschillende vervoerstakken de door hen veroorzaakte kosten moet dragen, met inbegrip van de externe kosten. Tevens merkt de commissie op dat moet worden gestreefd naar voorstellen met betrekking tot de andere vervoertakken dan het wegvervoer met zware vrachtwagens.