Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1991 | Advies oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten

Advies oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten

Adviesnr. 1991/11 - 30 mei 1991

Advies uitgebracht door de Commissie Consumentenaangelegenheden (CCA) over het voorstel van de Europese Commissie voor een richtlijn inzake oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten, com(90) 322.

Download:Volledig advies (696 kB)

Deze richtlijn richt zich op alle overeenkomsten die consumenten sluiten met bedrijven, beroepsbeoefenaren en overheid en heeft betrekking op alle bedingen.