Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1991 | Advies inzake wijziging normen Werktijdenbesluit stuwadoors

Advies inzake wijziging normen Werktijdenbesluit stuwadoors

15 mei 1991

Binnen de SER-commissie Arbeidswetgeving wordt verschillend gedacht over het voorstel om de maximale arbeidsduur en de overwerknormen van stuwadoors aanzienlijk te verlagen.

Download:Volledig advies (91 kB)

Deze wijziging van het Werktijdenbesluit stuwadoors (WBS) is nodig omdat de minister het stuwadoorswerk wil gaan openstellen voor vrouwen. Het advies is voorbereid door de Werkgroep Herziening Arbeidswet van de Commissie Arbeidswetgeving.