Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1991 | Advies voorontwerp van wet herinrichting ABW

Advies voorontwerp van wet herinrichting ABW

Adviesnr. 1991/08 - 25 maart 1991

Zelfstandig advies van de commissie Sociale Voorzieningen.

Download:Volledig advies (2239 kB)

Onderwerpen die worden behandeld zijn:
- de inspanningsverplichting van gemeenten om voor bijstandsgerechtigden betaald werk te vinden;
- de verplichting om betaald werk te aanvaarden;
- werken met behoud van uitkering;
- verbod op het volgen van hoger onderwijs;
- het niet in mindering brengen van de scholingspremie op de bijstandsuitkering.

Het betreft het derde, afrondende advies over de herinrichting ABW.