Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1991 | Advies Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan 1992

Advies Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan 1992

Adviesnr. 1991/06 - 15 maart 1991

Advies voorbereid door een werkgroep van de Commissie Onderwijszaken.

Download:Volledig advies (871 kB)

Het advies betreft de volgende onderwerpen:
- het financiële kader van het hoger onderwijs,
- differentiatie van het onderwijsaanbod en de programmeervrijheid,
- toelating van studenten (volumebeleid),
- bestuursstructuur van universiteiten,
- onderwijsinfrastructuur
- en hoger onderwijs aan werkenden en de onderzoeksinfrastructuur.