Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1991 | Advies Milieukeur

Advies Milieukeur

Adviesnr. 1991/09 - 18 april 1991

Advies van de Commissie Consumentenaangelegenheden (CCA) aan de minister van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) en de staatssecretaris van Economische Zaken.

Download:Volledig advies (629 kB)

Aan de orde komen de plaats van het milieukeur in het projectgericht milieubeleid en in het produktinformatiebeleid. Voorts worden de organisatie en de financieringsstructuur van het milieukeur besproken.