Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1991 | Advies inzake toepassing van de communautaire mededingingsregels op consortia in de zeescheepvaart

Advies inzake toepassing van de communautaire mededingingsregels op consortia in de zeescheepvaart

26 april 1991

Advies van de Commissie Vervoersvraagstukken uitgebracht aan de minister van Verkeer en Waterstaat.

Download:Volledig advies (346 kB)

De commissie van de SER verwerpt het voorstel de Europese Commissie te machtigen - zonder tussenkomst van de Raad van Ministers - alle consortia in de zeescheepvaart vrijstelling te verlenen van de EG-mededingingsregelingen. Een consortium is een samenwerkingsverband van verschillende zelfstandige lijnvaartondernemingen in het containervervoer.