Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1991 | Advies Persfusieregeling

Advies Persfusieregeling

Adviesnr. 1991/07 - 15 maart 1991

Download:Volledig advies (1057 kB)

Verdeeld advies over de totstandkoming van een regeling van fusies in de dagbladpers. Advies uitgebracht aan de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC).