Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1991 | Advies differentiatie werknemersdeel ZW-premie

Advies differentiatie werknemersdeel ZW-premie

Adviesnr. 1991/05 - 15 maart 1991

Binnen de Sociaal-Economische Raad wordt verschillend gedacht over het kabinetsvoorstel om bedrijfsverenigingen de mogelijkheid te geven te differentiëren in het werknemersdeel van de Ziektewetpremie.

Download:Volledig advies (754 kB)

Daar waar een deel van de premie op het loon van de werknemer wordt ingehouden, zou volgens dit voorstel in het bedrijven met een laag ziekteverzuim een geringer deel op het loon worden ingehouden. In bedrijven met een hoog ziekteverzuim zou de looninhouding hoger zijn. Het advies is voorbereid door de Commissie Sociale Verzekeringen.