Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1991 | Advies EG-controle op nationale steun aan ondernemingen

Advies EG-controle op nationale steun aan ondernemingen

Adviesnr. 1991/04 - 22 februari 1991

De Europese Commissie moet een scherper beleid gaan voeren ten aanzien van de overheidssteun aan bedrijven, aldus het door de Commissie Internationaal Sociaal-Economische Aangelegenheden (ISEA) voorbereide advies.

Download:Volledig advies (1501 kB)

Het steuncontrolebeleid moet verscherpt worden op vier terreinen:
- overheidssteun voor onderzoek en ontwikkeling;
- overheidssteun aan openbare bedrijven;
- reddings- en crisissteun;
- Steun aan export naar landen buiten de EG.