Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1991 | Advies leken-leden in de sociale zekerheidsrechtspraak

Advies leken-leden in de sociale zekerheidsrechtspraak

Adviesnr. 1991/03 - 15 februari 1991

Het advies over de lekenrechters is voorbereid door de Commissie Sociale Verzekeringen.

Download:Volledig advies (363 kB)

De Sociaal-Economische Raad heeft verdeeld gereageerd over de vraag of niet-professionele rechters, de zogeheten leken-rechters in de toekomst een rol moeten blijven spelen in de rechtspraak over sociale zekerheid.