Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1991 | Advies sociaal-economisch beleid 1991-1994

Advies sociaal-economisch beleid 1991-1994

Adviesnr. 1991/02 - 18 januari 1991

Advies over de tussenbalans. Het advies is voorbereid door de Commissie ontwikkeling Nationale Economie en de Subcommissie. Sociaal-Economisch Beleid van de Sociaal-Economische Raad.

Download:Volledig advies (1934 kB)

Aandacht wordt geschonken aan met name het werkgelegenheidsbeleid, het inkomensbeleid en het begrotingsbeleid. Ook wordt ingegaan op de economische onzekerheid als gevolg van de Golfcrisis.