Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1991 | Advies wijziging AAW, ABW, IOAW en IOAZ

Advies wijziging AAW, ABW, IOAW en IOAZ

Adviesnr. 1991/01 - 18 januari 1991

Advies over voorstellen voor compensatie van de gevolgen van wijziging van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW). Wijziging van de AAW is nodig vanwege de jurisprudentie op het gebied van gelijke behandeling van mannen en vrouwen in de AAW.

Download:Volledig advies (1764 kB)

Ter compensatie van de gevolgen van de wijziging van de AAW deed de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de volgende voorstellen:
- afschaffing van de entree-eis in de AAW;
- invoering van een algemene middelingsregeling in de AAW;
- verruiming van vermogenstoets in de de Algemene Bijstandswet (ABW);
- intrekking van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ).

Het advies is voorbereid door een werkgroep van de Commissie Sociale Verzekeringen.