Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1991 | Advies EG-ontwerp-verordening toegang tot de markt wegvervoer

Advies EG-ontwerp-verordening toegang tot de markt wegvervoer

22 november 1991

Advies van de Commissie Vervoersvraagstukken over het beroepsgoederenvervoer over de weg.

Download:Volledig advies (389 kB)

De commissie vindt het voor de hand liggend dat het voorstel van de Europese Commissie niet alleen op zich wordt beschouwd, maar ook wordt getoetst aan de voornemens op nationaal niveau. De commissie heeft zich al herhaaldelijk uitgesproken over de door de Europese Commissie beoogde marktordening van het intra-communautaire goederenvervoer over de weg en over de in de eindfase van die marktordening te hanteren criteria. Dit advies behandelt alleen de grote lijnen van het in de titel genoemde voorstel.