Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1991 | Advies minimumloon en sociale uitkeringen in 1992

Advies minimumloon en sociale uitkeringen in 1992

Adviesnr. 1991/23 - 15 november 1991

De adviesaanvraag van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid loopt vooruit op de inwerkingtreding van de Wet koppeling met afwijkingsmogelijkheid (WKA).

Download:Volledig advies (1172 kB)

De meerderheid van de raad (werkgevers, kroonleden en de vakcentrale MHP) vindt dat het minimumloon en de sociale uitkeringen in 1992 ontkoppeld moeten worden van de loonontwikkeling. De vakcentrales FNV en CNV vinden ontkoppeling ongewenst. Dit blijkt uit het advies dat is voorbereid door de Subcommissie Minimumloon van de Commissie Ontwikkeling Nationale Economie.