Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1991 | Advies remigratie

Advies remigratie

Adviesnr. 1991/22 - 30 oktober 1991

Advies van de Migratiecommissie over de Beleidsnota Remigratie aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Download:Volledig advies (1039 kB)

De Migratiecommissie vindt dat er een algemene basisvoorziening moet komen voor remigratie van zowel allochtonen als autochtonen. Naast deze basisvoorziening is er behoefte aan een specifieke remigratieregeling voor bepaalde groepen ouderen. Bij beide regelingen dient een inkomens- en een vermogenstoets te worden toegepast. Remigranten dienen de optie te hebben om binnen een jaar na remigratie terug te keren naar Nederland. Deze terugkeeroptie zou eenmalig moeten zijn.