Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1991 | Advies invoeringswet herinrichting ABW

Advies invoeringswet herinrichting ABW

13 september 1991

De Commissie Sociale Voorzieningen van de Sociaal-Economische Raad is van mening dat de nieuwe Algemene Bijstandswet (ABW) zo snel mogelijk moet worden ingevoerd.

Download:Volledig advies (369 kB)

Lopende en nieuwe gevallen moeten in de ABW gelijk worden behandeld. Advies uitgebracht aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.