Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1991 | Economie en milieu

Economie en milieu

Adviesnr. 1991/18: 11 september 1991 (Commissie Economische Deskundigen)

Rapport van de Commissie Economische Deskundigen (CED) waarin gezegd wordt dat in het milieubeleid meer gebruik moet worden gemaakt van marktconforme instrumenten, als regulerende heffingen en verhandelbare emissierechten.

Download:Volledig rapport (2279 kB)

In het huidige beleid ligt de nadruk op directe regulering (ge- en verbodsbepalingen) en zelfregulering.
De inzet van marktconforme instrumenten kan niet alleen leiden tot kosteneffectievere oplossingen, maar bovendien zowel het onderzoek naar en de ontwikkeling van milieutechnologie uitlokken als de toepassing ervan stimuleren.