Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1990 | Advies regeling schuldsanering natuurlijke personen

Advies regeling schuldsanering natuurlijke personen

Adviesnr. 1990/24 - 21 december 1990

Aandacht voor surséance van betaling van een schuldenaar met een onderneming en schuldsanering van natuurlijke personen.

Download:Volledig advies (1272 kB)

Korte weergave van het voorstel van de Commissie Marijnissen en een vergelijking met regelingen in andere landen. Verder aandacht voor zaken als:
- aard en omvang van schulden,
- weigeringsgronden,
- sanering,
- liquidatie,
- bewindvoerder,
- de verbintenis en korting van vorderingen,
- faillietverklaring,
- spaarelement
- en het akkoord.