Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1990 | Advies aanduiding prijs per standaardhoeveelheid

Advies aanduiding prijs per standaardhoeveelheid

Adviesnr 1990/26 - 11 december 1990

De aanvraag heeft met name betrekking op de mate waarin de regering voornemens is gebruik te maken van de vrijstellingen tot pps-aanduiding die de (Europese) richtlijnen bieden.

Download:Volledig advies (833 kB)

Bij het bepalen van beleid zijn drie aspecten van belang:
- de inhoud van de pps-richtlijnen in verhouding tot de standaardisering van hoeveelheden,
- de afweging van belangen van betrokken partijen
- en de deregulering