Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1990 | Advies bijzondere verhoging minimumloon

Advies bijzondere verhoging minimumloon

Adviesnr. 1990/25 - 21 december 1990

Zijn er omstandigheden die een verhoging wenselijk maken. Het kabinet vindt van niet.

Download:Volledig advies (776 kB)

Het beleid wordt geschetst en er wordt ingegaan op de verandering van het loon op de werkgelegenheid, de internationale ontwikkeling, de koopkrachtontwikkeling en de gevolgen van de verhoging van het minimumloon voor de collectieve uitgaven.