Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1990 | Advies pensioenproblematiek

Advies pensioenproblematiek

Adviesnr. 1990/23 - 16 november 1990

Wat is de verhouding overheid-sociale partners op het pensioenterrein. En met name de inbedding van het pensioenbeleid in de arbeidsvoorwaardenvorming en arbeidsverhoudingen.

Download:Volledig advies (3455 kB)

Aandacht in dit advies voor:
- de verdeling van verantwoordelijkheden op pensioenterrein tussen de overheid en sociale partners;
- witte en grijze vlekken en de pensioenbreuk;
- versoepeling van het bestaande overheidsoptreden op pensioengebied;
- technische herziening en integratie van de Pensioenspaarfondsenwet (PSW) en de Wet betreffende verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds (WBpf) alsmede de rol van de pensioenkeuring in relatie tot het integratiebeleid voor partieel arbeidsgeschikte werknemers.