Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1990 | Advies gemeenschappelijk spoorwegbeleid

Advies gemeenschappelijk spoorwegbeleid

Adviesnr. 1990/21 - 9 november 1990

Beleidsmatige beoordeling van de problematiek op de middellange termijn van de spoorwegen.

Download:Volledig advies (667 kB)

De voorstellen betroffen:
- een ontwerp richtlijn over de ontwikkeling van de spoorwegen in de EG;
- een wijziging van de verordening over met het begrip openbare dienst verbonden verplichtingen;
- een ontwerp beschikking over de totstandbrenging van een net van supersnelle treinverbindingen (TGV) en een wijziging van de richtlijn over gecombineerd vervoer.