Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1990 | Advies regionaal economisch beleid

Advies regionaal economisch beleid

Adviesnr. 1990/19 - 19 oktober 1990

Opvattingen over de hoofdlijnen van het voorgenomen beleid en het nieuwe landelijke beleid met betrekking tot de bedrijfsomgeving.

Download:Volledig advies (300 kB)

De Sociaal-Economische Raad stemt unaniem in grote lijnen in met het regionaal- economische beleid van het kabinet voor de jaren 1991 - 1994, zoals verwoord in de nota 'Regio's zonder grenzen'.