Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1990 | Advies dertiende richtlijn openbaar bod

Advies dertiende richtlijn openbaar bod

Adviesnr. 1990/18 - 19 oktober 1990

Wat zijn de zienswijzen over harmonisatie en het rauwelijks bod, het openbaar bod en het geclausuleerde emissieverbod.
Verder komen aan de orde: het partiële bod, een openbaar bod en medezeggenschap van werknemers. Tot slot aanwijzing en de rol van toezichthoudende autoriteit.

Download:Volledig advies (968 kB)

De Sociaal-Economische Raad is unaniem tegen de EG-richtlijn.  De voornaamste bepalingen van de richtlijn wijken namelijk sterk af van de Nederlandse regelgeving, zoals neergelegd in de SER fusiecode en het vennootschapsrecht.