Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1990 | Advies werktijdenregeling van agio’s en verloskundigen

Advies werktijdenregeling van agio’s en verloskundigen

Adviesnr. 1990/16 - 21 september 1990

De reden voor invoering van een werktijdenbesluit, de structureel lange diensttijden en de mogelijke gevolgen voor de kwaliteit van de gezondheidszorg.

Download:Volledig advies (2010 kB)

Er wordt uitgegaan van een werkweek van 48 uur. De zogenaamde 'jonge klaren' vallen niet onder de regeling. De kosten die gemoeid zijn met de invoering van de regeling worden geraamd op 57 miljoen gulden.