Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1990 | Advies Nationaal milieubeleidsplan plus

Advies Nationaal milieubeleidsplan plus

Adviesnr. 1990/17 - 21 september 1990

Er zijn drie hoofdvragen:
- wat is de mening over de voorgestelde accentverlegging,
- het beleid van financiële prikkels binnen de EG
- en wat vindt men van de voorstellen voor het hanteren van een samenhangend systeem van bekostigingsinstrumenten?

Download:Volledig advies (927 kB)

De Sociaal-Economische Raad stemt er mee in dat het kabinet in zijn milieubeleid meer nadruk wil gaan leggen op financiële prikkels. Daarnaast is verbetering van de kwaliteit van regelgeving van belang.