Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1990 | Advies inkomensvoorziening werkloze schoolverlaters

Advies inkomensvoorziening werkloze schoolverlaters

Adviesnr. 1990/14 - 22 juni 1990

Het wetsvoorstel Wet inkomensvoorziening werkloze schoolverlaters (IWS) beoogt een aantal wijzigingen aan te brengen in de uitkeringssystematiek voor werkloze jongeren van 18-27 jaar.

Download:Volledig advies (1264 kB)

In het kort worden de arbeidsmarkt- en inkomenspositie van jongvolwassenen geschetst. Verder wordt ingegaan op het wetsvoorstel-IWS en de wijzigingen in de Algemene Bijstandswet (ABW).