Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1990 | Advies stabilisatiepolitiek in de jaren negentig

Advies stabilisatiepolitiek in de jaren negentig

Adviesnr. 1990/15: 11 september 1990 (Commissie Economische Deskundigen)

Bespreking van de werking van een markteconomie. Er bestaat behoefte aan een stabilisatiepolitiek, omdat de flexibiliteit van lonen en prijzen tekortschiet. Bespreking van onevenwichtigheden.

Download:Volledig rapport (1108 kB)

Rapport van de Commissie Economische Deskundigen waar wordt ingegaan op de macro-economische beleidsmogelijkheden van de overheid in de jaren negentig tegen de achtergrond van de Europese integratie. De CED is van mening dat het scheppen van voorwaarden voor een verantwoorde loonvorming een grote prioriteit verdient in het economisch beleid.