Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1990 | Advies minimumloon en sociale uitkeringen

Advies minimumloon en sociale uitkeringen

Adviesnr. 1990/13 - 29 juni 1990

Opvattingen over de vormgeving van het aanpassingsmechanisme van minimumloon en sociale uitkeringen. Korte schets van beleid sinds 1985 en het advies uit 1988 en bespreking van drie aanpassingssystemen.

Download:Volledig advies (1557 kB)

Overeenstemming over de systematiek van de koppeling van het minimumloon en de uitkeringen aan de welvaartsontwikkeling, en over een jaarlijkse advisering door de Sociaal-Economische Raad over de toepassing ervan. Er is verdeeldheid over de omstandigheden waaronder van de koppelingssystematiek kan worden afgeweken.