Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1990 | Advies structuur van de kinderbijslagen

Advies structuur van de kinderbijslagen

Adviesnr. 1990/12 - 29 juni 1990

Een bezinning op de doelstelling en de uitgangspunten van het stelsel en de wijze waarop hieraan concreet inhoud moet worden gegeven, blijft wenselijk. Er wordt een oordeel gevraagd over de niveaus van bijdragen en de onderlinge verhoudingen daartussen en een voorziening voor de kosten van kinderopvang.

Download:Volledig advies (3265 kB)

De 500 miljoen extra die het kabinet voor de kinderbijslag wil uittrekken moet vooral besteed worden om de kinderbijslag voor het eerste kind fors te verhogen. Tegelijkertijd dienen dan de verschillen naar rangorde te worden beperkt, waardoor het kinderbijslagstelsel overzichtelijker zal worden.