Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1990 | Advies gewetensbezwaren in dienstbetrekking

Advies gewetensbezwaren in dienstbetrekking

Adviesnr. 1990/10 - 29 juni 1990

De Tweede Kamer wil een wettelijke regeling. Aan de orde komen: het verschijnsel, de definities, regelgeving, jurisprudentie, de aspecten en problemen en de positie van de gewetensbezwaarde in het werkloosheidsrecht.

Download:Volledig advies (1062 kB)

Er moet bij wet geregeld worden dat een werknemer niet ontslagen mag worden uitsluitend vanwege werkweigering op grond van gewetensbezwaren. Deze 'wettelijke basisnorm' dient te worden aangevuld met een samenstel van gedragsnormen die er primair op gericht zijn, conflicten over gewetensbezwaren in de werksituatie te voorkomen.