Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1990 | Advies inzake basisvorming en voorbereidend beroepsonderwijs

Advies inzake basisvorming en voorbereidend beroepsonderwijs

15 juni 1990

Enige kanttekeningen en aandacht voor specifieke punten als: voorbereidend beroepsonderwijs, kerndoelen en afsluiting van basisvorming en scholengemeenschapsvorming.

Download:Volledig advies (165 kB)

De opvattingen van algemene aard zijn:
- het is positief dat wetswijzigingen rond basisvorming en beroepsvoorbereidend onderwijs gelijk ter hand zijn genomen,
- dat invoering van basisvorming in alle scholen tegelijk plaatsvindt,
- dat er extra financiële middelen beschikbaar zijn
- en dat de aandacht voor brede scholengemeenschappen nu samenvalt met de invoering van basisvorming.