Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1990 | Advies inzake een voorstel van de Europese Commissie betreffende de invoering van een crisismechanisme in het goederenvervoer over de weg

Advies inzake een voorstel van de Europese Commissie betreffende de invoering van een crisismechanisme in het goederenvervoer over de weg

8 juni 1990

Beoordeling van het voorgestelde crisismechanisme tegen de achtergrond van meer algemene vervoerpolitieke opvattingen van de Commissie.

Download:Volledig advies (341 kB)

De belangrijkste elementen uit de voorgaande adviezen worden nogmaals onder de aandacht gebracht en waar nodig zijn er enige opmerkingen over de afzonderlijke artikelen van het voorstel.