Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1990 | Advies rendement van het onderwijs

Advies rendement van het onderwijs

Adviesnr. 1990/08 - 18 mei 1990

Het algemene kader van het rendementsvraagstuk wordt in meer theoretisch opzicht geschetst. Verder kwantitatieve- en kwalitatieve analyse van de rendementsaspecten in de eerste en tweede fase van het voortgezet en hoger onderwijs.

Download:Volledig advies (2000 kB)

Geadviseerd wordt onder andere om: 
- voor het basisonderwijs landelijke streefdoelen vast te stellen;
- basisvorming te introduceren;
- brede scholengemeenschappen te bevorderen;
- een betere afstemming van vakkenpakketten op de sectoren/stromen in het hoger onderwijs;
- een verbetering van de leerlingbegeleiding;
- het ontwikkelen van leerlingvolgsystemen en lesuitval dient te worden tegengegaan.