Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1990 | Advies herziening uitvoering sociale zekerheid

Advies herziening uitvoering sociale zekerheid

Adviesnr. 1990/07 - 18 mei 1990

Welke elementen bepalen op dit moment de uitvoeringsorganisatie van de sociale zekerheid en met name de werknemersverzekeringen en de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW) en de Toeslagenwet (TW).

Download:Volledig advies (1731 kB)

De voorgestane herziening moet in fasen worden gerealiseerd. Eerst moeten de functies binnen de Gemeenschappelijke Medische Dienst (GMD) worden aangepast, dan de veranderingen bij de Sociale Verzekeringsraad (SVR) worden ingevoerd.