Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1990 | Advies invoering Sofi-nummer

Advies invoering Sofi-nummer

Adviesnr. 1990/06 - 29 maart 1990

Er is noodzaak om de voor de voor de uitvoering onmisbare gegevens op doelmatige en beschermde wijze te verwerken.

Download:Volledig advies (1117 kB)

De Commissie gaat akkoord met de door het kabinet voorgestelde invoering van het Sofi-nummer in de administratie van de gemeentelijke sociale diensten, ten behoeve van de door hen uit te voeren sociale zekerheidsregelingen. het gaat daarbij om de uitvoering van de Algemene Bijstandswet (ABW), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze
werknemers (IOAW) en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ).