Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1990 | Advies inzake enige recente ontwikkelingen in de regelgeving ten aanzien van de aansprakelijkheid van het vervoer met gevaarlijke stoffen

Advies inzake enige recente ontwikkelingen in de regelgeving ten aanzien van de aansprakelijkheid van het vervoer met gevaarlijke stoffen

6 april 1990

Aandacht voor de hoofdzaken van het CRTD-verdrag en recente ontwikkelingen op het gebied van het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Download:Volledig advies (722 kB)

Afstemming van nationale, op internationale regelgeving, op het gebied van de risico-aansprakelijkheid bij het vervoer van gevaarlijke stoffen is gewenst. De bestaande internationale ontwikkelingen in het bijzonder het CRTD-verdrag, leveren aan die harmonisatie een belangrijke bijdrage.