Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1990 | Advies landbouwbeleid en de Gatt

Advies landbouwbeleid en de Gatt

Adviesnr. 1990/05 - 16 februari 1990

Commentaar op de onderhandelingen en formulering van de wensen voor verdere onderhandelingen. (Ter vermindering van handelsverstoring door vermindering van steun en bescherming).

Download:Volledig advies (733 kB)

Advies over het EG-landbouwbeleid en de GATT, dat de commissie Internationale Sociaal-Economische Aangelegenheden (ISEA) heeft uitgebracht aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de staatssecretaris van Economische Zaken (EZ). Geadviseerd wordt om de landbouw onder de GATT-regels te brengen. Dit zal ook moeten leiden tot aanpassingen van het gemeenschappelijke landbouwbeleid, onder andere een minder grote nadruk op de prijsondersteuning.