Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1990 | Advies herinrichting algemene bijstandswet

Advies herinrichting algemene bijstandswet

Adviesnr. 1990/04 - 16 februari 1990

De voorstellen behandelen de mate waarin rekening wordt gehouden met aanwezig vermogen, bepaalde kostenvoordelen of inkomensbestanddelen, vormen van bijstand en op bijstand ter voorziening in bedrijfskapitaal.

Download:Volledig advies (629 kB)

Het advies behandelt een aantal concrete beleidsvoorstellen van het kabinet, die tot doel hebben de gemeente meer ruimte te geven voor een eigen beleidsmatige invulling. De adviesaanvraag dateert van 3 april 1989 en werd ingediend door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.