Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1990 | Advies vorderingsrecht belangenorganisaties

Advies vorderingsrecht belangenorganisaties

Adviesnr. 1990/01 - 19 januari 1990

Advies over een voorontwerp van wet ter bescherming van de belangen van anderen. Er is behoefte, dat organisaties in rechte kunnen optreden wanneer zij menen dat onrechtmatig wordt gehandeld.

Download:Volledig advies (801 kB)

Belangenorganisaties als consumenten-, werknemers- of milieuorganisaties moeten het recht krijgen een vordering in te stellen tegen personen die zich schuldig maken aan een onrechtmatige daad jegens anderen dan die organisaties zelf. Dat recht moet worden vastgelegd in een wet; dat is beter dan de onzekere verdere ontwikkeling in de rechtspraak af te wachten.