Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1990 | Advies wijziging prijzenwet

Advies wijziging prijzenwet

Adviesnr. 1990/02 - 19 januari 1990

De minister wil in de tekst van de wet vastleggen dat het ingrijpen in de prijsvorming door het geven van maximum prijsvoorschriften, slechts in uitzonderlijke omstandigheden mogelijk zal zijn.

Download:Volledig advies (420 kB)

Men moet niet te snel naar dit instrument grijpen bij bestrijding van inflatie. Alleen als 'ultimum remedium', aldus de raad. Een langdurige toepassing als in het verleden is ongewenst.