Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1989 | Interimadvies over de sociale dimensie van de interne markt

Interimadvies over de sociale dimensie van de interne markt

24 november 1989

De nota is vooral geschreven als reactie op het tot stand komen van de interne markt. Het is van belang dat Nederland waar nodig aanzetten geeft om de besluitvorming erover te beïnvloeden.

Download:Volledig advies (326 kB)

De Sociaal-Economische Raad wordt advies gevraagd over de volgende in de nota aan de orde gestelde terreinen van de sociale dimensie:
- werkgelegenheid,
- problematiek van de sociale zekerheid,
- en de medezeggenschapsproblematiek op communautair gebied.