Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1989 | Advies bewijslast gelijke behandeling vrouwen en mannen

Advies bewijslast gelijke behandeling vrouwen en mannen

Adviesnr. 1989/22 - 17 november 1989

Advies over een voorstel van de Europese Commissie voor een richtlijn over genoemd onderwerp.

Download:Volledig advies (1050 kB)

De raad onderschrijft de doelstelling van de ontwerp- richtlijn: het opheffen van formele, bewijsrechtelijke barrières waardoor materiële rechten geblokkeerd kunnen worden. De raad is verdeeld over de wenselijkheid van de voorgestelde richtlijn; werkgevers en 1 kroonlid wijzen de richtlijn af, de overige leden zijn voorstanders.